1. Jonas Basanavičius: žodžiai, žodžiai, susivykit

„Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu: [...]“
Tai - Nepriklausomybės akto pradžia, o tęsinyje žodžiai susivijo. Grąžink pasimetusias eilutes į jų vietas. Dešinėje ekrano pusėje rasi reikiamus kodo blokelius. Užduotį įveiksi, juos sujungęs tam tikra tvarka. Savo užduoties sprendimą išvysi nuspaudęs mygtuką „Paleisti“. Užduoties video
This text is displayed if your browser does not support HTML5 Canvas.
    Užuomina:
  • 1
  • 2
Javascript kodas: